O czym należy pamiętać pisząc testament?

Rozrządzić własnym majątkiem na wypadek śmierci można tylko w testamencie, przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują bowiem możliwości sporządzenia innego dokumentu lub podjęcia określonej czynności prawnej, która będzie skutkować podziałem majątku po śmierci spadkodawcy. Sporządzenie testamentu oczywiście nie jest obowiązkowe, ustawodawca