O czym pamiętać pisząc do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd może nastąpić tylko wówczas, gdy zostanie złożony w tym przedmiocie stosowny wniosek. Przepisy Kodeksu cywilnego nie ograniczają jednakże prawa do wystąpienia z wnioskiem jedynie do spadkobierców, gdyż zgodnie z ich literalnym brzmieniem, każda osoba, która