Odpowiedzialność za długi spadkowe – kto i w jakiej wysokości odpowiada?

W skład majątku spadkowego wchodzą nie tylko aktywa, a więc nieruchomości czy zgromadzone przez spadkodawcę oszczędności, lecz również pasywa, czyli wszelkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę za życia. Przyjęcie majątku spadkowego skutkuje więc tym, że spadkobierca staje się odpowiedzialny