Śmierć w czasie trwania postępowania rozwodowego, a dziedziczenie.

Śmierć w czasie trwania postępowania rozwodowego, a dziedziczenie.

Śmierć małżonka w trakcie postępowania rozwodowego ma ten skutek, że postępowanie to zostaje umorzone, na miejsce zmarłego nie mogą wstąpić jego następcy prawni, gdyż przepisy takiej możliwości nie przewidują. Samo zainicjowanie procesu rozwodowego ma jednakże wpływ na dziedziczenie pomiędzy małżonkami,