Czym rożni się odrzucenie od zrzeczenia się spadku?

W języku potocznym terminy „odrzucenie spadku” oraz „zrzeczenie się spadku” najczęściej używa się zamiennie, głównie dla określenia, że jakiś spadkobierca nie zgodził się na przyjęcie odziedziczonego majątku spadkowego. Na gruncie Kodeksu cywilnego wskazane terminy nie oznaczają jednakże tego samego, gdyż

O czym pamiętać pisząc do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd może nastąpić tylko wówczas, gdy zostanie złożony w tym przedmiocie stosowny wniosek. Przepisy Kodeksu cywilnego nie ograniczają jednakże prawa do wystąpienia z wnioskiem jedynie do spadkobierców, gdyż zgodnie z ich literalnym brzmieniem, każda osoba, która