Czym rożni się odrzucenie od zrzeczenia się spadku?

W języku potocznym terminy „odrzucenie spadku” oraz „zrzeczenie się spadku” najczęściej używa się zamiennie, głównie dla określenia, że jakiś spadkobierca nie zgodził się na przyjęcie odziedziczonego majątku spadkowego. Na gruncie Kodeksu cywilnego wskazane terminy nie oznaczają jednakże tego samego, gdyż

Odpowiedzialność za długi spadkowe – kto i w jakiej wysokości odpowiada?

W skład majątku spadkowego wchodzą nie tylko aktywa, a więc nieruchomości czy zgromadzone przez spadkodawcę oszczędności, lecz również pasywa, czyli wszelkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę za życia. Przyjęcie majątku spadkowego skutkuje więc tym, że spadkobierca staje się odpowiedzialny