Czym rożni się odrzucenie od zrzeczenia się spadku?

W języku potocznym terminy „odrzucenie spadku” oraz „zrzeczenie się spadku” najczęściej używa się zamiennie, głównie dla określenia, że jakiś spadkobierca nie zgodził się na przyjęcie odziedziczonego majątku spadkowego. Na gruncie Kodeksu cywilnego wskazane terminy nie oznaczają jednakże tego samego, gdyż

O czym należy pamiętać pisząc testament?

Rozrządzić własnym majątkiem na wypadek śmierci można tylko w testamencie, przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują bowiem możliwości sporządzenia innego dokumentu lub podjęcia określonej czynności prawnej, która będzie skutkować podziałem majątku po śmierci spadkodawcy. Sporządzenie testamentu oczywiście nie jest obowiązkowe, ustawodawca