1. Porady spadkowe: 
 • ogólne doradztwo spadkowe w zakresie polskiego prawa spadkowego
 • pomoc w sporządzeniu testamentu
 • analiza testamentów
 • uregulowanie spraw na wypadek śmierci
 • wybór optymalnego rozwiązania w sprawie spadkowe
 • porady w zakresie zachowku i wydziedziczenia
 • porady w zakresie długów spadkowych
 1. Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku:
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu
 • podważanie ważności testamentu
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych
 • zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku
 • apelacje i kasacje w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • wznowienie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • ustalanie ważności testamentu ustnego
 1. Prowadzenie spraw o zachowek:
 • dochodzenie zachowku
 • obrona przed żądaniami zachowku
 • dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn
 • dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych
 • dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia
 • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach o zachowek
 1. Prowadzenie spraw o dział spadku:
 • przygotowanie umownego działu spadku
 • sądowy dział spadku
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
 • dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków
 • dział spadku połączony z podważaniem darowizn
 • dział spadku połączony z doliczaniem darowizn
 • dział spadku połączony z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 1. Prowadzenie innych spraw spadkowych:
 • uchylenie się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku
 • uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego
 • dochodzenie wykonania zapisów i poleceń testamentowych
 • ustalanie niegodności dziedziczenia
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku
 • wykonywanie testamentów
 • obniżenie zapisów zwykłych